Vinduer

Vedligeholdelse og renovering af gamle vinduer

Et smukt gammelt hus har sjæl – og husets vinduer bidrager væsentligt til helheden. Det er derfor af afgørende betydning, at vinduerne passer til husets æstetik og proportioner. De gamle vinduer i træ kan næsten altid, uanset stand, renoveres på økonomisk forsvarlig vis, og med et bedre æstetisk og isoleringsmæssigt resultat, end moderne vinduer. Et gammelt vindue som er renoveret korrekt vil ofte også have bedre
energi-egenskaber og holdbarhed end et moderne termovindue. Ud fra en æstetisk og økonomisk betragtning giver det god mening at renovere fremfor at udskifte vinduerne. Vi tilbyder systematisk at renovere dine vinduer udfra anerkendte og veldokumenterede arbejdsmetoder