Bygningsrestaurering 

Danmark er rig på smukke bygningsværker – over hele landet kan vi nyde synet af slotte, godser, herregårde, kirker og andre kulturbygninger. Restaurering af trækonstruktioner og bygningsdetaljer i disse gamle og ofte fredede bygninger, skal foretages med nænsomhed og respekt for helheden.

De gamle byggeteknikker var nøje afstemte i materialevalg som kunne arbejde sammen i harmoni. Lokalt tilgængelige materialer blev ofte valgt pga. tilgængelighed og økonomi.

Der er derfor stor variation i byggeteknik og materialevalg fra egn til egn selvom der er fællestræk i byggetradtionerne.

Hvis man mangler indsigt i disse forhold, kan man som ukyndig risikere at skaffe flere problemer end dem som man forsøger at løse ved renoveringen. Der skal tages hensyn til både fysiske konstruktionsmetoder og æstetiske forhold.