Trapper

Vi tilbyder restaurering og ombygning af eksisterende trapper. Ved konstruktion af trapper, er proportionerne mellem trædeflade og trinhøjde vigtige for at trappen er komfortabel og sikker at benytte. Gelænder med balustre og håndliste indgår ligeledes
som en del af trappen, og giver mulighed for dekoration der passer til omgivelserne. Trapper i ældre huse bør af æstetiske grunde udføres i oprindelig stil, mens man i moderne huse kan vælge et andet udtryk ved at vælge andre udformninger.